درباره ما

درباره فروشگاه ارزانی اینترنتی فیجیل 


فیجیل چیست؟


درگویش محلی همدان به تربچه ، فیجیل میگویند
رویکرد فروشگاه اینترنتی فیجیل ( همدان ) : 


فروشگاه ارزانی اینترنتی فیجیل در تیر ماه سال 96 با هدف فروش اجناس با کیفیت و با پایین ترین قیمت به کار خود شروع کرد.