درباره ما

درباره فروشگاه ارزانی اینترنتی فیجیل 


فیجیل چیست؟

درگویش محلی همدان به تربچه ، فیجیل میگویندرویکرد فروشگاه: 

فروشگاه ارزانی اینترنتی فیجیل در تیر ماه سال 96 با هدف فروش اجناس با کیفیت و با پایین ترین قیمت به کار خود شروع کرد